Tietosuoja

TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE MONIVINSA.FI-SIVUT

 Käytämme evästeitä verkkosivustomme ”monivinsa.fi” käytön seuraamiseen.

1. Rekisterinpitäjä

Monivinsa

Yhteystiedot:
Visapuuntie 9
80160 Joensuu

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Hanna-Leena Metsävainio
Visapuuntie 9
80160 Joensuu
040 357 5901
info@monivinsa.fi

Seuraavassa kerromme evästeistä: miten käytämme niitä ja miten voit hallita niiden käyttöä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivujamme.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi käydessäsi verkkosivulla. Sen jälkeen ne lähetetään jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi takaisin verkkosivullemme tai toiselle evästeen tunnistavalle verkkosivulle. Niiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mainoksiamme sivuillamme sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Sivustomme evästeet

Nettisivumme käyttää Google Analytics-evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto siirretään ja varastoidaan Googlen servereille USA:ssa yksityisyyskäytäntöjen mukaisesti. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä löydät heidän sivuiltaan: google.com.

Tullessasi sivuillemme sosiaalisen median alustojen kautta, voivat yksilöimättömät käyttäjätietosi jäädä talteen. Näiden evästeen toiminnasta ja vaikutuksesta tietoturvaasi löydät Instagramin osalta osoitteesta: https://smashballoon.com/gdpr-and-our-plugins/ Ja Facebookin osalta osoitteesta: https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr/ .

Lomake

Yhteystietolomakkeemme lähettää tietoja sähköpostiimme, joka pohjalta pystymme ottamaan yhteyttä, tekemään tarjousta tai antamaan muuta lisätietoa. 

2. Rekisteröidyt

 Asiakkaan Itse toimittamat tiedot lomakkeen kautta: Yrityksen Nimi, Yhteyshenkilön Nimi, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite, IP-osoite

 3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

  • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen hoitamiseksi ja toimeksiantojen toteuttamiseksi 
  • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla tai asiakaskontaktien kautta kerätty suostumus ja lupa markkinointiin)

 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • yrityksen nimi  
  • osoite
  • yhteyshenkilön nimi
  • yhteyshenkilön ja/tai yrityksen sähköposti
  • yhteyshenkilön puhelinnumero

Asiakastiedot

  • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Monivinsan ulkopuolelle. 

6. Käsittelyn kesto

 Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Asiakasrekisteri päivitetään vähintään kerran vuodessa (poistetaan ei aktiiviset asiakkaat ja heidän tietonsa). Yhteystietolomakkeen tietoja säilytetään noin 2 vuotta.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 7. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Monivinsan yrittäjä.

 8. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 10. Rekisterin suojaus

Sivuillamme on käytössä tietojen suojaamiseen:

Palomuuri

SSL- suojaus

Rekisteriin pääsy: käyttäjätunnus ja salasana

Rekisterin käyttäjillä salassapitovelvollisuus

Tietoturvapäivitykset

 11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

 

Sitoudumme noudattamaan tässä esitettyjä tietoturvallisuus asioita ja tarvittaessa tarkistamaan ja päivittämään niitä.

Joensuussa 20. maaliskuuta 2019

Hanna-Leena Metsävainio